Anasayfa

BİRLİKTE YAŞLANALIM PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA SEMİNERİ 18 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE BURDUR’DA DÜZENLENİYOR.

“Birlikte Yaşlanalım – Dijital Engelleri Aşmak: Yaşlılar için Dijital Okuryazarlığı” projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen, Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği koordinatörlüğü ve İtalya, İspanya ve Avusturya’nın ortaklığında yürütülen Erasmus + KA2 programı projesidir. Proje kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi tarafından Yaygınlaştırma Semineri düzenlenecektir. Seminere, projeyi daha iyi tanıtmak ve Projenin sürdürülebilirliğine katılımlarını sağlamak için yetişkinler (65+), uzmanlar, politika yapıcıları, profesyoneller ve eğitmenler, ilgili kuruluş ve STK’ların temsilcileri davet edilmiştir.

Seminerde Ortağımız Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi, Birlikte Yaşlanalım projesi kapsamında geliştirilen ürünlerinin halka tanıtımı yapılacak, ayrıca katılımcılarla proje sonuçları ve deneyimler paylaşacak.

Çoğaltıcı etkinliğin amacı, proje çerçevesinde geliştirilen ürünleri ve sonuçları yaygınlaştırmak, en iyi uygulamaları sunmak, yaşlılara dijital okuryazarlık edindirmek için ilgili kuruluşları harekete geçirmek ve katılımcılar arasında işbirliği alanlarını keşfetmektir.