PROJE

DİGİTAL ENGELLERİ AŞMAK: YAŞLILAR İÇİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI (BİRLİKTE YAŞLANALIM) PROJESİ

Avrupa’da ve Türkiye de artan yaşam beklentisi ve doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle 60 yaş üzerindeki nüfus hızla artmaktadır. Yaşanan bu demografik değişim, ekonomik, sosyal ve teknolojik yapılarda değişimlere neden olmuştur. Bu bağlamda yaşlanma genellikle toplumda yalnızlık ve tecrit ile ilişkilendirilmekte, yaşlılar savunmasız ve dezavantajlı gruplardan biri olarak karşımıza çıkmakta ve sosyal hayata dahil olmaları konusunda sorunlar yaşamaktadır.

Yaşlıların, yeni teknolojilere alışma ve kullanma, haberlere, sağlık bilgilerine, online alışveriş ve internetle ilgili diğer etkinlikleri gerçekleştirme konusu da önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle geliştirdiğimiz “Dijital engelleri Aşmak: Yaşlılar İçin Bilgisayar Okuryazarlığı” Erasmus+ Projesi, 60 yaş üstü yaşlıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için yaşlıların bilgisayar okuryazarlığı kapasitesini arttıracaktır. Proje yaşlılara temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı sağlayacak bilgi ve yetenek geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Proje ayrıca yaşlıların sosyal hayata dahil olmaları, aktif vatandaşlık ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak refahlarını ve yaşam kalitelerini de geliştirecektir. Çünkü yaşlılara yaşam boyu öğrenme fırsatları sunulursa, yaşlanma da eğlenceli olabilir.

Projenin Amaçları:

60 yaş üstü bireylerin sosyal hayattan kopmamaları,

Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) eğitimini geliştirmek,uygulamak ve yaşlıların yaşam kalitelerini arttırmak,

Yaşlıların dijital becerilerini arttırmak için eğitim planı tasarlamak,

Öğrenme koşullarının kalitesini sağlamak,

Aktif yaşlanmayı teşvik etmek.

Projeden birinci olarak yaşlıların daha katılımcı ve bağımsız bir birey olarak yaşam sürmelerine, sivil katılımın yaygınlaşmasına; ikincisi, yaşlılarımız bilgisayar ve internet kullanmayı öğrenerek aile ve arkadaşlarıyla iletişim kurabileceğinden sosyal yaşamlarını iyileştirmeleri gibi sonuçlar beklenmektedir.

ÜRÜNLER

1- Eğitim Müfredatı Geliştirmek:Yaşlıların bilgisayar ve internet kullanımı eğitimi için standart bir Eğitim programı geliştirilecektir. Müfredat; eğitim kursu tasarlama sırasındaki ana adımlar ve aşamalar hakkında bilgi içerecektir. (Sorumlu Ortak: Belçika)
2- ICT Tabanlı E-Öğrenme Modülü: Dijital Yeterlilik, aktif yaşlanmayı desteklemenin ve bu grup için yeni öğrenme fırsatları yaratmanın önemli bir unsurudur. Eğitim modülü cep telefonlarını ve interneti kullanmak için yaşlılara yardımcı olacaktır. (Sorumlu Ortak: İspanya)
3- Yaşlılar İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Üzerine Pratik El Kitabı: Yaşlılar için bilgisayar ve interneti kullanma konusunda yardımcı olacak pratik bir el kitabı geliştirilecektir. (Sorumlu Ortak: Burdur Halk Eğitim Merkezi (Türkiye)
4- Eğitim Materyalleri İçeriğinin Geliştirilmesi: Proje süresince oluşturulacak eğitim materyalleri için kaynak geliştirilecektir. (Sorumlu Ortak: Burdur Halk Eğitim Merkezi (Türkiye)
5- Hızlı Çözüm Merkezi Uygulaması: Bilgisayar ve internet kullanımı sırasında oluşabilecek sorunların çözümü için yaşlılarımıza rehberlik edecek bir uygulama geliştirilecektir. Yaşlılarımız böylece Sosyal Medya, Acil Numaralar, Eczane Listesi, Ulaşım, Hava Durumu vb. uygulamaları kullanabilecektir. (Sorumlu ortak: İspanya)

Proje Broşürü – 1

http://ageingtogether.org/wp-content/uploads/2019/09/Broşür-2-eylül.pdf