E-öğrenme modülü nedir?

E-öğrenme modülü nedir?

Bu öğrenme modülü dijital yetkinliğinizi artırmak için geliştirilmiştir. Temel düzeyde bir e-öğrenme modülü olup haberler, çevrimiçi iletişim ve sosyal medya, çevrimiçi bankacılık, çevrimiçi sağlık hizmetleri ve çevrimiçi alışveriş konularından oluşmaktadır.

Bu sürekli eğitim modülü hazırlanırken görsel öğeler (ekran resimleri) yoğun olarak kullanılmış, adım adım söz konusu uygulamaların kullanımları temel düzeyde açıklanmıştır. Ayrıca, her bir bölüm altında kulanım için videolar hazırlanarak modülde yerini almıştır.

Böylece temel bilgisayar kullanma bilgi ve yeteneğine sahip olan kişilerin proje hedefleri doğrultusunda eğitim almaları veya aldıkları eğitimlerini tekrarlayarak pekiştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Bu uygulama ile yetişkinlerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ile sonuçlanacaktır.